በአዲስ ዘመን የቅዳሜ ዕትም ልዩ የክፍት ስራ ቦታ ማስታወቂያ ፓኬጅ ተጠቃሚ ይሁኑ !

170

ለበለጠ መረጃ፡- በስልክ ቁጥር 011- 126- 4190 ወይም 011-156- 9873 ይደውሉ፡፡