የብረት ከዘራው…

ማልዶ ከቤት የወጣው ልጅ አሁንም አልተመለሰም። ከበር ቆመው አሻግረው የሚቃኙት እናት ተስፋ አልቆረጡም። መምጣቱን ናፍቀው ድምጹን ጠበቁ። መድረሱን እያሰቡ የወጣበትን ጊዜ አሰሉት። እንደዛሬው ቆይቶ አያውቅም። ተጨነቁ። አንጀታቸው ሲንሰፈሰፍ ልባቸው ሲመታ ተሰማቸው። የነሐሴ... Read more »

ከፍትሐ ብሔር እስከ ወንጀል የዘለቀው ክስና አነጋጋሪው ውሳኔ

በዛሬ ዕትም በሰነድ መለያ ቁጥር 78470 ሚያዝያ 7ቀን 2005 ዓ.ም አምስት ዳኞች በተሰየሙበት እስከ ፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ደርሶ ውሳኔ የተሰጠበትን የወንጀል ሁኔታ ያስቃኛል። በዕለቱ አመልካቾች አቶ ታሪኩ ጫኔ እንዲሁም ተጠሪ የፌዴራል... Read more »

ከፍትሐ ብሔር እስከ ወንጀል የዘለቀው ክስና አነጋጋሪው ውሳኔ

በዛሬ ዕትም በሰነድ መለያ ቁጥር 78470 ሚያዝያ 7ቀን 2005 ዓ.ም አምስት ዳኞች በተሰየሙበት እስከ ፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ደርሶ ውሳኔ የተሰጠበትን የወንጀል ሁኔታ ያስቃኛል። በዕለቱ አመልካቾች አቶ ታሪኩ ጫኔ እንዲሁም ተጠሪ የፌዴራል... Read more »

ሰበር ችሎት የደረሰው የሥራ ውል ማቋረጥ እና የፍርድ ቤት ውሳኔ

እንደመግቢያ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የሰጠባቸውን ውሣኔዎች ለፍርድ ቤቶች፣ ለሕግ ባለሙያዎች፣ ለሕግ ትምህርት ቤቶችና በአጠቃላይ ለኅብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን ያደርጋል፡፡ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ፍርድ... Read more »

መንገደኛዋ-መነኩሴ

ሰሞኑን የእማሆይ ከሰፈር መታጣት ብዙዎችን አስጨንቋል። ለወትሮው አላፊ አግዳሚው የእሳቸውን ሰላምታ ለምዷል። እማሆይ ሁሌም ያገኙዋቸውን ሁሉ ሰላም እያሉ ስለደህንነታቸው ይጠይቃሉ። ስለከብቶቹና ፣ ስለ ልጆች፣ጤና ውሎ ማደር ይጨነቃሉ። እማሆይን የሚያውቁ ሰፈርተኞች ጥያቄያቸውን በወጉ... Read more »

ያጎረሱትን ነካሽ

ያለወትሮው ተዘግቶ ያረፈደው ግቢ አሁንም በጭርታው ዘልቋል። እንዲህ መሆኑ ለብዙዎች የተለመደ አይደለም። እስከዛሬ ግቢው ማልዶ ይከፈት ነበር። ወፍ ሳይንጫጫ መባተል የሚጀምሩት የቤቱ ዕማወራ ከብቶችን አልበው፣ ከሜዳ ያሰማሩ ነበር። በዚህ ሰዓት በሬዎቹ ወደ... Read more »

ያልታሰበችው ገዳይ…

በፖሊስ ጣቢያ እየተጣደፈች የገባችው ወይዘሮ ፊቷ ላይ ግራ መጋባት ይነበባል:: ይህን ያዩ የቢሮው ፖሊሶች በትህትና ተቀብለው ወንበሩን አመላከቷት:: ወይዘሮዋ ጥቂት እንደተረጋጋች ጉዳይዋ ምን እንደሆነ ተጠየቀች:: ከጥቂት ዝምታ በኋላ የተጨነቀችበትን ግራ ያጋባትን ጉዳይ... Read more »

በኮብሉ ጥርብ …

የችግረኛ ልጅ ነው። ወላጆቹ እሱንና ሌሎችን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ከእጅ ወደ አፍ በሆነው ኑሮ መላው ቤተሰብ እንደነገሩ ያድራል። ህይወት በገጠር መሆኑ ለጉሮሮ አያሳጣም። ለም መሬት ካፈራው በረከት ጎርሶ ማደር የተለመደ ነው።... Read more »

የቂመኛው እጆች

ተከሳሹ ከፖሊሱ ጠረጴዛ ፊት ለፊት ካለው ወንበር ተቀምጦ ጥያቄዎችን ይመልሳል።አሁንም ማስረጃ በቀረበበት ጉዳይ ላይ ክዶ እየተከራከረ ነው።ከሰዓታት በፊት የሕክምና ቀጠሮ ነበረው።በተከሰሰበት የነፍስ ማጥፋት ወንጀልም ችሎት ሲመላለስ ወራት ተቆጥረዋል። ኪሮስ ኃይሌና እሱን መሰል... Read more »

ጅብ ሲጮህ …

ወይዘሮዋ የጅብ ድምጽ በሰሙ ቁጥር ልባቸው ይረበሻል። ሰውነታቸው ይርዳል። ሀሳባቸው እየተበተነ ዕንባ በአይናቸው ይሞላል። ድምጹ ሲደጋገም ይይዙት ይጨብጡት ያጣሉ። ይህ ድምጽ ለእሳቸው የተለየ ትርጉም አለው። ከማይሸሹት እውነት፣ ከማይተውት ሀቅ ያደርሳቸዋል። ይህ ስሜት... Read more »