Muudamni keenya muddama akka hinfinne; mudaa eeggachaa

“Isa taa’ee ilaaluuf daakuun boqqolloo dinbilaala” jedha Oromoon, Itoophiyaa keessatti murnoota aangoorra jiran caalaa waa’ee biyyaaf natu...

Mootummaa haaraarraa maaltu eegama?

Waadaa seename hojiitti hiikaa deemuu

Gooliin bahi; jennee Itoophiyaa qoraasuun amma

Rakkoowwan sirna barnootaa wajjin walqabatan

“Barrikee hundumtuu bara eebbaa siif haa ta’u; jireenya addunyaa kanaa wajjin wal’ansoo eegaluuf qajeeltee, ilma koo. Ayyaanii...

Mootummaa haaraa wantonni hedduun irraa eegamu

Irreecha; Wiirtuu walitti dhufeenyaa; utubaa tokkummaa

Ayyaana masqalaa fi hawwatoota tuuriizimii

Carraan waaliyaa itti dhiphate

Finfinnee: Waldaa Kubbaa Miilaa Addunyaa ‘FIFA’n kan durfamu Waancaan kubbaa miilaa Adduynaa ALA bara 1930 magaalaa guddoo...

Liigii piriimeerii Itoophiyaa bara 2014 boru jalqabama

“Kilabni bulchinsa magaalaa Sabbataa liigii piriimeerii baranaatiif qophii ga’aa taasiseera”

Waancaa Finfinnee eenyuutu fudhata?

Gareen kubbaa miilaa Waaliyaafi Baafaanaan boru taphatu