Wednesday, October 16, 2019

የአማራ ክልል ደኅንነትና የጸጥታ ካውንስል የጋራ መግለጫና ውሳኔዎች
****************************

በማዕከላዊ እና በምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣ በጎንደር ከተማ እንዲሁም በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር ማንነትን ሽፋን በማድረግ ባለፉት አምስት ዓመታት የዘለቀው የጸጥታ መደፍረስ ለሰው ህይዎትና ለንብረት ጥፋት ምክንያት ሆኖ መቀጠሉ የሚታወስ ነው፡፡

የክልሉ መንግስት ህግና ሥርዓትን በተከተለ አኳኋን ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎች የቅማንት ብሔረሰብን ጨምሮ ምላሽ መስጠቱ የሚታወስ ነው፡፡ ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎችና መልሶች ቅሬታ ያቀረበ ኃይል፣ ቡድንና ማኅበረሰብ ህግና ሥርዓትን በተከተለ መንገድ ሀሳባቸውን፣ ጥያቄያቸውንና ቅሬታቸውን አቅረበው መስተናገድ እየተቻለና ለዚህም በርካታ ዕድሎች ብሎም ጊዜያት ተሰጥተው እያለ በሃይል ፍላጎትን ለማሳካት መሞከር ጸረ ህገ መንግስትና የለዬለት ጸረ ሰላም ተግባር መሆኑ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል፡፡

የቅማንት የራስ አሥተዳድር ኮሚቴ የተከተለው አቅጣጫም ከላይ የተገለጹ ተግባራትን በመፈጸም ፍላጎትን በኃይል በብሔረሰቡና በክልሉ መንግስት ላይ የመጫን ኢ ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይህንን ለመቀልበስ የሚወሰድ አጸፋዊ እርምጃም በአንጻሩ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል፡፡ ከመስከረም 15/2012 ዓ.ም ጀምሮ የተከሰተው ግጭትና እያደረሰ ያለው ከፍተኛ ጉዳትም የዚህ መገለጫ ነው፡፡ ለአካባቢው ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ሆኗል፤ ለሌሎች የጥፋት ሃይሎችም ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር እያደረገ ነው፡፡ በዚህም የተለያዬ ኢ መደበኛ አደረጃጀትን ይዘው የሚንቀሳቀሱና በጸረ ሰላም ተግባር ላይ የተሰማሩ ቡድኖችና ግለሰቦችም ትልቅ መሳሪያ አድርገው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ በዚህም በሰው ህይዎትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል፡፡

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በክልልና በፌዴራል መንግስት በትዕግስትና በአርቆ አስተዋይነት ችግሩን በሰላማዊ አግባብ ለመፍታት በርካታ ጥረቶች ቢደረጉም ወደ ውጤት ሊቀየር አልቻለም፡፡ ይባስ ብሎም አካባቢውን ወደ ተሟላ ትርምስ የሚያስገባና ለክልሉ ብሎም ለመላው ሃገሪቱ የጸጥታ ስጋት ወደ መሆን ተሸጋግሯል፡፡ የሰው ህይወትና ንብረት በየቀኑ ይጠፋል፡፡ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ ተዳክመዋል፡፡ ከጎንደር-መተማ ያለው አከባቢ የንግድ መስመር ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በገቢና ወጪ ንግድ ላይም ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ በመሆኑም የክልሉ መንግሥት ለፌዴራል መንግሥት ጉዳዩን ጣልቃ ገብቶ እንዲያስተካክል በጠየቀው መሠረት የፌዴራል የፀጥታ ኃይል መከላከያን ጨምሮ ማንኛውም ህጋዊ እርምጃ ወስዶ ቀጠናውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሟላ ሰላም እና መረጋጋት እንዲያሸጋግር መመሪያ ተላልፏል፡፡

የተላለፈውን መመሪያ በመከተል የክልሉ የፀጥታና ደኅንነት ካውንስል በማዕከላዊ፣ በምዕራብ ጎንደር፣ በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር እና በጎንደር ከተማ ቀጥለው የቀረቡ ክልከላዎችና ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ መመሪያ ሠጥቷል፡፡

1.ማንኛውም የኃይል እንቅስቃሴን የኃይል እርምጃ በመውሰድ የሰው ህይወትና ንብረትን ከአደጋ ማዳን፣ በድርጊቱ ላይ የተሳተፉትን በኃይል መቆጣጠር፣ ለህግ ማቅረብ፣ ተመጣጣኝ የኃይል እርምጃን በመውሰድ የኃይል ተግባርን ፍፁም እንዳይቀጥል ማድረግ፣

2.አሁንም የሰላም አማራጮችን ለማስፋትና በአከባቢው ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ሲባል በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ግጭት የገቡ ቡድኖች እና ግለሰቦች በአስቸኳይ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በመመለስ ያሏቸውን ልዩነቶች እንዲፈቱ ጥሪ ተላልፏል፡፡ ከዚያ ውጪ ምንም ዓይነት የኃይል እርምጃ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

3.ማንኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን በቀጠናው ላይ ለሚደረገው የፀጥታ ኃይል ስምሪት የመተባበር፣ ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠትና የአከባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡ ይህንን የሚያደናቅፍ ማንኛውም ተግባር በህጋዊ እርምጃ የሚስተካከል ይሆናል፡፡

4.በግልፅ በታወቁ የፀጥታ ኃይሎች ከተያዙት ትጥቅና መሳሪያ ውጪ በተጠቀሱት የክልሉ ዞኖች ላልተወሰነ ጊዜ ትጥቅ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለና የሚወረስ ይሆናል፡፡
5.የቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር ከዚህ ቀደም በተወሰነው ህጋዊ ውሳኔ መሠረት በአፋጣኝ በሕዝብ ይሁንታ የሚደራጅ የራስ አስተዳድርን በማቋቋም ሁሉም አገልግሎት እንዲጀምር ማድረግ፡፡ ይህንን የሚያደናቅፍ የኃይል እርምጃ ፍፁም ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

6.በተለያየ ምክንያትና ሰበብ ተደናግሮም ይሁን በንቃት በኃይል ፍላጎትን ለማሳካት በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የነበረውን ኃይል፣ ቡድንና ግለሰብ እስከ ጥቅምት 20/2012 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ የክልሉ መንግሥት በድጋሜ ይቅርታ አድርጎለታል፡፡ በሰው ግድያ ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ጉዳያቸው በህግ አግባብ የሚታይ መሆኑ እንደተጠበቀ ይሆናል፡፡

7.በየዞኑ፣ በየወረዳውና ቀበሌ ውስጥ፣ አቅራቢያና አከባቢ ለሚፈጠሩ ወንጀሎች ፀረ-ሰላም ድርጊቶችና እንቅስቃሴዎች በየደረጃው ያለው አመራር፣ ነዋሪና ዜጋ የመቆጣጠር፣ የማሳወቅ፣ እርምጃ እንዲወስድ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ተጠያቂነትን ከማስከተልም በተጨማሪ በአከባቢው የሚገኘው ትጥቅ ሙሉ በሙሉ ተራግፎ ለመንግሥት ገቢ ይሆናል፡፡

8.በኢ- መደበኛ አደረጃጀትና ባልተሠጠ ኃላፊነት ህግን ለማስከበር በሚል ሰበብ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው፤ ተጠያቂነትም ያስከትላል፡፡

9. ከጎንደር-መተማ ፣ ከጎንደር-ሁመራ፣ ከጎንደር-ባሕር ዳር፣ ከጎንደር- ደባርቅ የሚወስዱ መንገዶች እንዲሁም በጎንደር ከተማና ዙሪያው ብሎም ሁሉም መጋቢና ዋና ዋና መንገዶች በማንኛውም ጊዜ ነፃ ይሆናሉ፡፡ የሕዝብ እንቅስቃሴም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ነፃ ይሆናል፡፡ ይህንን ለማደናቀፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል፡፡

10.የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ ክልል የፀጥታ ኃይል፣ በየደረጃው ያለው የክልሉ መስተዳድር፣ የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት በቅንጅትና በጥምረት በመሰማራት በአከባቢው ላይ የተሟላ ሰላምና መረጋጋትን እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡

11.በመጨረሻም ሁሉም የሰላም ኃይሎች ማለትም የሃይማኖተ አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ብሔርን እና ማንነትን ሳይለይ በአከባቢያችን የተሟላ ሰላም እንዲረጋገጥ ለፀጥታ ኃይሉ የተሟላ ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን፡፡

የአማራ ብሔራዊ ክልል የደኅንነትና የፀጥታ ካውንስል፡፡

ጥቅምት 05/2012 ዓ.ም
... See MoreSee Less

View on Facebook

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን ነገ ይጀምራል
*****************
(ኢፕድ)

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 5ኛ የሥራ ዘመን 17ኛው መደበኛ ስብሰባውን ከጥቅምት 6 እስከ 8/2012 ዓ.ም ለሦስት ተከታታይ ቀናት እንደሚካሄድ የምክር ቤቱ የህዝብ ግንኝነት እና የኮንፈረንስ አገልግሎት ፅህፈት ቤት አስታወቀ፡፡

የፅህፈት ቤቱ የስራ ሂደት ባለቤት አቶ ሙሉጌታ ታረቀኝ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገሩት ምክር ቤቱ በሦስት የቀን ውሎው የ2012 ዓ.ም በጀት፣ የስራ አስፈፃሚ፣ የክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት እና የዋና ኦዲተር የ2012 ዓ.ም በጀት ዓመት ረቂቅ እድቅ ላይ ተወያይቶ ያፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ የፍርድ ቤቶች አደረጃጀት፣ የዳኝነት የአገልግሎት ክፍያ፣ የዳኞች ጉባኤ ሥልጣን እና ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎው የወጡ ረቂቅ አዋጆች እና ሌሎች አዋጆችን ጨምሮ 5 የተለያዩ አዋጆችን መርምሮ ከተወያየ በኋላ እንደሚያፀድቅ አቶ ሙሉጌታ ታረቀኝ አክለው ገልፀዋል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል፡፡
... See MoreSee Less

View on Facebook

Oduu Bariisaa

Kabaja Irreecha Finfinneefi Bishooftuu: Oromoo cabsuun yeroo dhumaatiif awwaalameera

Finfinnee: Waggoota 150 dura Oromoon Hora Finfinneetti  irreeffataa ture. Warreen waa’een Oromoo hinliqimfamneefi yeroo mara ija shakkiitiin isa ilaalan garuu humna qaban...

Oduu Gamaa Gamanaa

Ministirri Muummee Doktar Abiyyi ji’oota 18 keessatti badhaasota 15 argatan

Doktar Abiyyi yeroo aangoo ji’oota 18 keessatti badhaasota 15 argataniiru. Isaanis: 1. African Garand medal, 2. Golden Plate Award, 3.African leader ship...

DHAAMSA BARIISAA

Guyyaa xiiqiin jaarsa dargaggoomsite gaafa morkii kan injifannoo

Guyyaa dadhabbiin humna cimaa caale, guyyaa beelli  quufa dachaa ta’e, gaafa rakkoon gaddisiisuu dhiisee ummata gammachiise, guyyaa namni bishaan dhugee daandiirra buluu filate guyyaa murannoo,...

YAADA

Guyyaa xiiqiin jaarsa dargaggoomsite gaafa morkii kan injifannoo

Guyyaa dadhabbiin humna cimaa caale, guyyaa beelli  quufa dachaa ta’e, gaafa rakkoon gaddisiisuu dhiisee ummata gammachiise, guyyaa namni bishaan dhugee daandiirra buluu filate guyyaa murannoo,...

Yaada Bilisaa

Irreecha baranaa maaltu adda taasisa?

Siyaasni biyya kanaa bokokee; dhiitahee dhoohuu! Dhohuu! jedhullee Oromoon ayyaana irreecha Hora Finfinneefi Hora Harsadii nagayaan kabajatee xumureera. Galanni Waaqa Gurraacha haa ga’u. Ameen!  

AADAAFI ARTII

Irreecha Horaa Finfinnee

Kutaa xumuraa Kutaawwan darban lamaanitti seenaa Irreecha Hora Finfinnee ka’umsasaarraa eegalle isinii dhiheessaa turuun keenya ni yaadatama. Kutaa  xumuraa kanaanis seenaa...

Abbaa Sa'aa

Oromoon galaana oggaa jedhamu sababarratti hundaa’eeti

Oromoon akkuma dacheensaa bal’aa ta’e saba gara bal’eessaafi aadaa hammachuutiin ijaaramedha. Aadaan hammachuu uumamaan argaterraa kan ka’e saba biraa Oromoorraa osoo adda hinbaasiin aadaa...

Ilaamee

Kallattiiwwan hojii baranaa gama hundaan Itoophiyaa fuulduratti kan tarkaanfachiisuudha

Pirezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahlawarqi Zawudee walga’ii idilee 1fa, marsaa 5fa bara hojii 5fa Manneen Marii Bakka Bu’oota Ummataafi Federeeshinii Wiixata darbe adeemsifamerratti haasaa baniinsa taasisaniin...

Qarreefi Qeerroo

Burqaa jaarraa tokkoofi walakka booda

Sanbata darbe ganama barii Finfineetti burqaan jaarraa tokkoofi waggaa 30f duudee ture waan dhoheef ilmaan Kuush malkaa dur itti irreeffachaa turan hora Finfinneetti dhiichisaafi...

Ispoortii Bariisaa

Iddoowwan oolmaa ispoortii gara kuma 40tti guddisuuf karoorfame

Finfinnee: Komishiniin ispoortii federaalaa sochiiwwan ispoortii bara 2012 biyyatii keessatti adeemsifamu iddoowwan oolmaa ispoortii babal’isuuf kutannoodhaan hojjechaa akka jiru ibsame. Ittigaafatamaan kutaa kominikeeshinii...

Gaazexaa Bariisaa